Het is goed om tijdens het proces van afvallen te evalueren en te reflecteren over hoe je er op dit moment voor staat.
Of het nou fysieke doelstellingen, mentale doelstellingen of misschien ook wel doelstellingen op het gebied van je werk of in de persoonlijke sfeer zijn,
het is altijd handig om te kijken hoe het proces naar het behalen of niet behalen van je doelstelling is verlopen.

Ben je al tevreden over het tot nu toe behaalde resultaat?
Wat gaat er tot nu toe goed in het proces?
Waar liggen nog eventuele verbeterpunten?
Hoe ga je deze verbeterpunten de komende tijd toepassen?

Wellicht heb je al mooie stappen gemaakt. Je kunt jezelf dan afvragen waarom je succesvol was,
zodat je dit kan herhalen in het verdere proces. Wellicht ben je in bepaalde valkuilen getrapt.
Valkuilen die je niet had voorzien en waarvan je niet op de hoogte was.
In dat geval heb je iets geleerd over jezelf en kan je hier rekening mee houden in de toekomst

Focus op het proces en niet op het einddoel. Je kan direct invloed uitoefenen op het proces door de acties die je onderneemt op dit moment.
Juist die acties en de bijbehorende stappen helpen je uiteindelijk naar je einddoel, jouw gewenste resultaat.

Om je proces qua voeding inzichtelijk te maken kan je een logboek gaan bijhouden.
‘s avonds neem je je dag door en schijf je in het kort op:
Bijvoorbeeld:
Wat ging vandaag goed: ik heb bij mijn ontbijt en een keer tussendoor fruit gegeten
Verbeterpunten: op de verjaardag heb ik taart gehad EN hapjes EN alcohol, dit wil ik de volgende keer anders doen
Actie: vooraf aan een volgend feestje/verjaardag maak ik afspraken met mijzelf; of taart of hapjes of alcohol

Succes met evalueren/reflecteren, dit helpt je om de beste versie van jezelf te worden šŸ™‚